Nadbudowa domu parterowego

Projekt nadbudowy istniejącego domu parterowego. Na całej powierzchni dachu zaprojektowano poddasze mieszkalne. Docelowo budynek został przykryty dachem kopertowym z lukarnami. W celu podparcia konstrukcji dachu wykorzystano istniejący układ ścian nośnych, dodatkowo w celu usztywnienia konstrukcji wykonano obwodową ścianę kolankową żelbetową.

Dane liczbowe

Powierzchnia użytkowa po nadbudowie – 209,5m2

w tym:

część istniejąca – 148,4 m2
nadbudowa – 61,1 m2
Powierzchnia zabudowy – 112,6 m2
Kubatura brutto po nadbudowie – 766,5 m3
w tym: część istniejąca – 483,4 m3
nadbudowa – 283,1 m3

autor projektu: mgr inż. arch. Tomasz Bobiński