Ogródek gastronomiczny

OGRÓDEK GASTRONOMICZNY ZEWNĘTRZNY

Przedstawimy wykonaną wizualizację wraz z rysunkami technicznymi, które są wymagane przy procedurze uzyskania zezwoleń na zajęcie części placu/chodnika, w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych.
Warunki uzyskania zezwolenia są uzależnione od zarządcy terenu-placu.
Zazwyczaj władze administrujące terenem wymagają od restauratora następujących załączników:

  • projekt ogródka gastronomicznego w skali 1:50 lub 1:100
  • rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku
  • fotografia lub prospekt wyposażenia ogródka (stoliki, krzesła, parasole, elementy ogrodzenia, zieleń).

Prezentowana wizualizacja oraz rysunki ukazuje kompozycje przestrzenną, oraz wzajemne relacje poszczególnych elementów składowych wyposażenia.
Wszystkie elementy zostały wymodelowane , na podstawie rysunków i katalogów dostarczonych przez restauratora. Prezentowana inwestycja składała się z dwóch ogródków gastronomicznych; pierwszy znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji. Drugi ogródek umiejscowiony był w centralnej części placu.