Inwentaryzacja

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Przedstawiamy wykonaną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną
zespołu budynków magazynowo-warsztatowych z częścią biurową.

Istniejąca „papierowa” dokumentacja została niejako nadgryziona zębem czasu;
(nieczytelna, zdekompletowana, nieaktualna ze stanem faktycznym.) Wobec powyższego inwestor zdecydował się zlecić wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej.

Zakres prac obejmował:

  • dokładne zmierzenie stanu istniejącego,
  • analizę układu konstrukcyjnego,
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej.
  • wprowadzenie wszystkich tych informacji do środowiska projektowego CAD

Docelowo inwestor otrzymał wersję wydrukowaną spiętą do formatu A4,
a także wersję elektroniczną (pliki PDF, JPG) oraz edytowalną w środowisku projektowym CAD (pliki dwg.)
Inwentaryzacja uzupełniona została o dokumentację fotograficzną stanu istniejącego.

Dzięki wykonanej inwentaryzacji administrator obiektu zyskuje:

  • możliwość prezentacji informacyjnej w celu wynajmu (poszczególnych sekcji-części obiektu)
  • aktualizację stanu faktycznego podziału pomieszczeń, struktur obiektu
  • ułatwienie podczas nowych prac projektowych (np. trasy nowych instalacji)
  • obliczanie strat ciepła kubatury do audytu energetycznego
  • dokładne podanie powierzchni pomieszczeń, dachu, ścian (wycena kosztorysu ewentualnych remontów, termomodernizacji itp.)

 

 

 

Dane liczbowe

Opis inwentaryzowanego obiektu

Obiekt został wybudowany na przestrzeni lat 60 i 70tych. Podczas wieloletniego użytkowania obiekt ulegał znacznym przebudowom i zmianom. Obecnie składa się z kilku obiektów zróżnicowanych kubaturowo i funkcjonalnie. Rozmieszczone są na planie litery U, tworząc wewnętrzny dziedziniec. W części południowej oraz południowo-zachodniej znajduje się budynek warsztatowy z pomieszczeniami pomocniczymi. Pozostałą część budynku stanowi powierzchnia magazynowa.

Pow. zabudowy łącznie ~ 3100 m2
W tym:
- pow. biurowa ~200 m2
- pow. warsztatu z garażami ~ 1200 m2
- pow. magazynu ~ 1700 m2
Długość- elewacja wschodnia ~ 70 m
Szerokość -elewacja frontowa (północna) ~ 67 m