Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne wolno stojące), produkująca energię elektryczną o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną

Prezentujemy koncepcję farmy fotowoltaicznej wykonaną wspólnie z firmą SOLPAX.
Zakresem działań architektonicznych było wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu
( rozmieszczenie konstrukcji paneli, naniesienie tras kabli energetycznych, a także wewnętrznych dróg serwisowych) dodatkowo sporządzono bilans terenu.
Poniżej przedstawiamy przyjęte założenia projektowe.

Opis przyjętych rozwiązań technologiczno – funkcjonalnych.
Farma fotowoltaiczna składa się z kilku zasadniczych elementów; wolnostojących paneli fotowoltaicznych, przetworników-konwerterów, instalacji doziemnej, instalacji odgromowej oraz stacji trafo.
Znaczną część projektowanej inwestycji zajmują panele fotwoltaiczne, zamontowane na konstrukcjach stalowych (zakotwionych w gruncie), pogrupowanych w rzędy. Konstrukcja nośna, do której przymocowane są panele wykonana jest z metalowych elementów systemowych. Główne elementy to: podpora tylna, podpora przednia, płatew wzdłużna, szyna skośna, elementy łączące.
Podpory rozstawione są co 250cm. Natomiast odległość pomiędzy rzędami wynosi 210cm.
Ze względu na długość oraz ilość zastosowanych modułów przyjęto dwa rodzaje sekcji :
-Sekcja panel wolnostojący dł. 1000cm, mocy 6KW
-Sekcja panel wolnostojący dł. 1500cm, mocy 9KW
Wytworzona energia przesyłana jest poprzez linie kablowe ziemne, do stacji trafo.
Przesyłanie przetworzonej w stacji trafo (15 kV) energii odbywa się poprzez sieć abonencką.

 

 

Dane liczbowe

Dane liczbowe obiektu:
powierzchnia całkowita inwestycji . 28634 m2
moc wytwarzanej energii 998 MW
ilość paneli fotowoltaicznych 3969
ilość rzędów konstrukcyjnych paneli 21
pow. jednostkowa modułu 1,6 m2
Kąt nachylenia płaszczyzny z panelami wynosi 25° = 46,5%.