Oferta uzupełniająca

Prezentujemy kilka wybranych prac z naszego całego spektrum działalności okołoprojektowej.
Są to miedzy innymi wizualizacje elementów przestrzennych wraz z rysunkami technicznymi, które są wymagane podczas ubiegania się o różnego rodzaju zezwolenia, jako załączniki do wniosków administracyjnych itp.

 

Nieodzownym elementem, od którego rozpoczyna się wiele procesów inwestycyjnych jest sporządzenie inwentaryzacji budowlano-architektonicznej (wykonanie pomiarów; następnie sporządzenie elektronicznych rysunków rzutów , przekroi elewacji stanu istniejącego budynków elektronicznej dokumentacji).
Działamy też przy większych tematach, jako uzupełnienie zespołu wielobranżowego. Przykładem takiej współpracy międzybranżowej jest wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu farmy fotowoltaicznej (elektrownia słoneczna).

LOGO 2